AZ RU

Category

Sites

Ads

Payments

Navigator Business Review
Fast passage:


IZOLIT
show friends
Стеклопластиковые трубы, профильные стеклопластики
Specializations of the company: Нефтегазовое оборудование, Канализационное оборудование
Language of communication (Азербайджанский, Русский, Английский)
АZ1000, Baku, Дадашова Сулеймана 523-й квартал
Ясамальский area
Important! Inform that you are calling with Navigator.az (Maybe you are waiting for a discount)
Working days Понедельник - Пятница
Today - Понедельник
Working hours 09:00 - 18:00
now - 14:14
Information about IZOLIT
Открытое Акционерное Общество «Изолит» создано в городе Мингечаур на базе завода «Aзерэлектроизолит» Азербайджанской Республики. Предприятие начало производить первые виды своей продукции 1963-ем году.
Предприятие по производству электро-изоляционных материалов было одним из крупнейщих в СССР и сотрудничало с более чем 600 предприятиями. Из них «Тюменнефт», «Башнефт», «Татнефт» ПО «Уралэлетротяжмаш», ПО «Электросила», Ровненский завод «Электроапарат» и другие.

Предприятие производит нижеследующие виды продукции:
- Стеклопластиковые трубы марки ТСПО, ТСПМ, ТСПВ, СПТК, ЦЕЭФ, ТСЭФ.
- Профильные стеклопластики марки СПП-ЭИ, СПП-ЭВ.
- Бумажно-бакелитовые трубы.
- Изоляционный короб для контактных рельсов Метрополитена .
Стеколотекстолит марки СТЭФ-1, СТЭФ, СТЕФ-НТ.
- Текстолитовые стержни.
- Пропитаная стеклоткань марки ПС-ИФ.
- Лестницы стеклопластиковые.
- Стеклопластик для упрочняющих элементов оптических кабелей СПП-ЭК.
- Полиэтиленовые (ПЭ) и Полипропиленовые (ПП) трубы.
- Гвозди строительные.
“Mingəçevir İzolit” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mingəçevir şəhərində yerləşən “Azərelektroizolit” zavodunun bazasında yaradımışdır. Müəssisə 1963-cü ildən öz məhsullarının ilk növlərini buraxmağa başlamışdır. Elektroizolyasıya materiallarının istehsalçısı olan bu müəssisə SSRİ-də böyük təşkilatlardan biri olmuş və 600-dən çox müəssisə ilə əməkdaşlıq etmişdir. Bunlardan “Tümenneft”, “Başneft”, “Elektrosila IB”, “Rovno elektroaparat” zavodu və s.. Müəssisənin istehsal etdiyi izolyasıya materialları, neft sənayesi və kanalizasiya xətləri üçün şüşə-plastik borular, yüksək təzyiqli polietilen qaz və su boruları, hər növ dizaynda soyuğa, zərbəyə davamlı mərmər, polipropilen isti və soyuq su boruları yüksək keyfiyətə malikdir. 2008 –ci ildə müəssisə İSO 9001-2000 beynəlxalq standartına uyğun keyfiyyətin idarəetmə sisteminin sertifikatını almış və bu stanadrtın qoyduğu tələblər üzrə məhsul istehsalını həyata keçirir.

1. Ø32-Ø600 20 atmosfer təzyiqə davamlı Neft və kanalizasiya xətləri üçün şüşə plastik borular
2. Ø32-Ø630 20 atmosfer təzyiqə davamlı Polietilen qaz və su boruları
3. Ø20-Ø75 25 atmosfer təzyiqə davamlı Polipropilen isti və soyuq su boruları
4. Yüksək texnologiyalar əsasında hazırlanmış preslənmiş soyuğa,zərbəyə davamlə mərmər

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri Heydər Əliyev prospekti 67.
View on main site
© 2008-2019. Баку, Азербайджан. Navigator.az
Контакты | Реклама