AZ EN

Рубрикатор

Сайты

Объявления

Платежи

Navigator Business Review
Быстрый переход:


НУР КОНСАЛТИНГ
показать друзьям
Консалтинговые услуги, бухгалтерский учет, аудит, outstaffing, outsorsing
Специализации компании: Консалтинговые услуги, Аутсорсинговые услуги
Язык общения (Азербайджанский, Русский, Английский)
AZ1129, г. Баку, Мамедова Худы 36
Хатаинский район
Ази Асланова
Важно! Сообщите, что звоните с Navigator.az (Возможно, Вас ждет скидка)
Рабочие дни Понедельник - Пятница
Сегодня - Вторник
Рабочие часы 09:00 - 18:00 (перерыв: 13:00 - 14:00)
сейчас - 03:07
Информация о НУР КОНСАЛТИНГ
"NUR CONSULTING" предлагает следующие услуги:
- Регистрация новых физических и юридических лиц, филиалов или представительств иностранных юридических лиц по принципу "Одно окно" в налоговых органах, постановка на учет в Фонде Социальной Защиты, в Статистике, в Фонде занятости; открытие счетов в банках, заказ печатей, бланков строгой отчетности, перерегистрация и закрытие юридических лиц
- Получения сертификатов "ASAN imza" и "Elektronimza"
- Создание и ведение бухгалтерского учета с нуля, восстановление существующей системы учета.
- Внедрение бухгалтерской программы 1 С 7.7
- Подготовка финансовой отчетности (balance sheet, cash flow, profit & Loss) в соответствие со стандартами МСФО
- Подготовка и сдача налоговых деклараций по системе ПНД
- Контроль над начислениями и оплатами налогов
- Сдача отчетности в фонд Социальной Защиты, в Статистику и в Фонд занятости как в бумажном, так и электронном виде
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- Регистрация трудовых договоров на сайте Министерства Труда и Социальной Защиты население
- Внедрение программы STAJIS, сбор необходимой информации по стажу работников.
- Отслеживание предстоящих проверок гос.органов и осведомление заказчиков заранее.
- Подготовка к проверкам и приведение необходимых документов в порядок.
- Составление необходимых процедур и документов по созданию отдела внутреннего аудита
- Оценка инвестиционных проектов
- Рекомендации по сохранению активов предприятия.
- Составление процедур по управлению рисками и других процедур
- Подготовка структуры фирмы, должностных обязанностей работников, положений о департаментах и отделах.


*********

"NUR CONSULTING" sizə aşağıdakı xidmətləri göstərir:
- Yeni yaranan hüquqi və fiziki şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və ya filialının "Bir Pəncərə" sistemi ilə vergilər idarəsində qeydiyyatdan keçirilməsi, DSMF, Statistika və Məşğulluq idarələrində qeydiyyata alınması, bankda hesabların açılması, möhür, ştamp və ciddi uçot blanklarının sifarişi və alınması, mövcüd olan hüquqi və fiziki şəxslərin təkrar qeydiyatının aparılması üzrə xidmətlər;
- ASAN imza və elektron imza sertifikatlarının alınması;
- Mühasibat uçotunun sıfırdan qurulması və aparılması, mövcud uçot sisteminin bərpa olunması;
- 1 C 7.7 mühasibat proqramınım qurulması və mühasibat uçotunun bu proqramlarında işlənilməsi;
- Maliyyə hesabatlarını (balance sheet, cash flow, profit & Loss ) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edilməsi;
- Vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsi və BTP sistemi ilə göndərilməsi;
- Vergilərin hesablanması və ödənilməsinə nəzarət;
- DSMF, Statistika və Məşğulluq idarələrinə həm kağız həm də elektron formada hesabatların təqdim edilməsi;
- Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili;
- Əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyatı;
- Staj proqramının quraşdırılması və işçilərin staj məlumatlarının bu proqrama yığılması və təqdim eilməsi;
- Hüquqi və fiziki şəxslərdə Dövlət İdarələri tərəfindən keçirilməsi gözlənilən yoxlamaların izlənilməsi və bu barədə sifarişciyə yoxlama başlamamışdan əvvəl məlumat verilməsi;
- Yoxlamalara hazırlıq və sənədlərin qaydaya salınması;
- Daxili Auditin təşkili və aparılması üçün müvafiq sənədlərin tərtib edilməsi;
- İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi;
- Aktivlərin qorunması istiqamətində müvafiq tövsiyyələrin verilməsi;
- Risklərin idarə olunması prosedurlarının və digər prosedurların işlənib hazırlanması;
- Şirkətin strukturunun, departament və şöbələrin əsasnamələrinin, işçilərin vəzifə təlimatlarının işlənib hazırlanması;
Посмотреть на основном сайте
© 2008-2019. Баку, Азербайджан. Navigator.az
Контакты | Реклама