AZ EN

Рубрикатор

Сайты

Объявления

Платежи

Navigator Business Review
Быстрый переход:


АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ОБЩИНА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
показать друзьям
Азербайджанская Община Нагорно-Карабахского Региона Азербайджанской Республики
Специализации компании: Ассоциации
Язык общения (Азербайджанский, Русский, Английский)
AZ1008, г. Баку, Гадирбейли 9
Наримановский район
(+99412) 489-95-06 Общий
Важно! Сообщите, что звоните с Navigator.az (Возможно, Вас ждет скидка)
Fax (+99412) 496-92-40 Общий
Рабочие дни Понедельник - Пятница
Сегодня - Воскресенье
Рабочие часы 09:00 - 18:00 (перерыв: 13:00 - 14:00)
сейчас - 21:43
Информация о АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ОБЩИНА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской республики была создана 24 марта 1992-го года в соответствии с 9-м пунктом документа, подписанного в проводящейся в Хельсинки первой дополнительной встрече Совета министров СБСЕ. При учреждении Минской группы ОБСЕ/СБСЕ в переговорах, проводящихся в направлении урегулирования конфликта, Армения и Азербайджан получили мандат, как конфликтные стороны, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха – в качестве заинтересованных сторон. Начиная с 1992-го года, азербайджанская община Нагорного Карабаха принимала участие в проводящихся в различные периоды переговорах. Наряду с этим, в 2006-м году азербайджанская община Нагорного Карабаха в соответствии с законами Азербайджанской Республики была зарегистрирована в Министерстве юстиции в форме общественного объединения.

*****

Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması 1992-ci il martın 24-də ATƏM-in Nazirlər Şurasının Helsinkidə keçirilən birinci əlavə görüşündə imzalanmış sənədin 9-cu bəndinə əsasən yaradılmışdır. ATƏM/ ATƏT-in Minsk qrupu təsis edilərkən Ermənistan və Azərbaycan münaqişə tərəfləri, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmasına isə münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlarda maraqlı tərəf kimi mandat verilmişdir. Bu mənada Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması 1992-ci ildən başlayaraq müxtəlif vaxtlarda aparılan danışıqlarda iştirak etmişdir. Bununla yanaşı, 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması ictimai birlik formasında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır.
Посмотреть на основном сайте
© 2008-2019. Баку, Азербайджан. Navigator.az
Контакты | Реклама